8 de gen. 2018

BALCONADES 2017


Work chosen for the group exhibition 
Date: July 21 to September 3 , 2017
Venue: Streets of the historic center. Altea 

Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 21 de juliol al 3 de setembre de 2017
Lloc: Carrers del Centre Històric. Altea