10 d’ag. 2016

BALCONADES 2016Work chosen for the group exhibition 
Date: July 15 to September 4 , 2016
Venue: Streets of the historic center. Altea 

Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 15 de juliol al 4 de setembre de 2016
Lloc: Carrers del Centre Històric. Altea

5 de març 2016

EL MEU CARRER

150 x 100 cm

CARRER SANT MIQUEL

150 x 100 cm

DÉNIA

100 x 100 cm

TRENCADÍS ALTEÀ

100 x 100 cm

GUADALCANAL

100 x 100 cm

MONREAL DEL CAMPO

100 x 100 cm

SELLA

100 X 100 cm