19 de jul. 2015

BALCONADES 2015
Work chosen for the group exhibition 
Date: July 17 to August 31, 2015
Venue: Streets of the historic center. Altea 

Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 18 de juliol al 31 d'agost de 2015
Lloc: Carrers del Centre Històric. Altea