21 de jul. 2014

Balconades 2014


130 x 120 cm

Work chosen for the group exhibition 
Date: July 18 to August 31, 2014
Venue: Streets of the historic center. Altea 

Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 18 de juliol al 31 d'agost de 2014
Lloc: Carrers del Centre Històric. Altea