23 de jul. 2013

Balconades 2013

 120 X 130 cm


Work chosen for the group exhibition 
Date: July 19 to September 1, 2013 
Venue: Streets of the historic center. Altea 

Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 19 de juliol al 1 de setembre de 2013
Lloc: Carrers del Centre Històric. Altea