3 d’ag. 2012

Balconades 2012"LAIA"

118 X 133 cm

Work chosen for the group exhibition
Date: July 27 to September 2, 2012
Venue: Streets of the historic center. Altea

Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 27 de juliol al 2 de setembre de 2012
Lloc: Carrers del Centre Històric. Altea