6 de jul. 2011

Balconades 2011

ALTEA 2050

118 x 133 cm

Work chosen for the group exhibition
Date: July 29 to August 31, 2011
Venue: Streets of the historic center. Altea

Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 29 de juliol al 31 d'Agost de 2011
Lloc: Carrers del Centre Històric. Altea