6 de juny 2011

Exhibition: Looks / Exposició: Mirades

A look Povera / Una mirada Povera

 100 x 100 cm

Daily Menu / Menu Diari

 50 x 50 cm

Work chosen for the group exhibition
Date:  26 May to 31 August 2011
Place: Forum Mare Nostrum. L'Alfàs del Pi


Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 26 de Maig al 31 d'Agost de 2011
Lloc: Forum Mare Nostrum. L'Alfàs del Pi

Silkscreen print / Serigrafia

25 x 16,5 cm

New art and the presence of past / L'art nou i presència del passat

 Din A-2
32 x 32 cm

Graffiti / Graffiti

200 x 200 cm

Anger / La ira

 Digital
 Din A-4
 Din A-4
 Din A-3
 Din A-3
Din A-3

Embossed II / Gofratge II

 32 x 25 cm
 32 x 25 cm
32 x 25 cm

Embossed I / Gofratge I

 25 x 16,5 cm
 25 x 16,5 cm
25 x 16,5 cm

Etching in oil / Aiguafort a l'oli

25 x 16,5 cm