6 de jul. 2011

Balconades 2011

ALTEA 2050

118 x 133 cm

Work chosen for the group exhibition
Date: July 29 to August 31, 2011
Venue: Streets of the historic center. Altea

Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 29 de juliol al 31 d'Agost de 2011
Lloc: Carrers del Centre Històric. Altea

6 de juny 2011

Exhibition: Looks / Exposició: Mirades

A look Povera / Una mirada Povera

 100 x 100 cm

Daily Menu / Menu Diari

 50 x 50 cm

Work chosen for the group exhibition
Date:  26 May to 31 August 2011
Place: Forum Mare Nostrum. L'Alfàs del Pi


Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del 26 de Maig al 31 d'Agost de 2011
Lloc: Forum Mare Nostrum. L'Alfàs del Pi

Silkscreen print / Serigrafia

25 x 16,5 cm

New art and the presence of past / L'art nou i presència del passat

 Din A-2
32 x 32 cm

Graffiti / Graffiti

200 x 200 cm

Anger / La ira

 Digital
 Din A-4
 Din A-4
 Din A-3
 Din A-3
Din A-3

Embossed II / Gofratge II

 32 x 25 cm
 32 x 25 cm
32 x 25 cm

Embossed I / Gofratge I

 25 x 16,5 cm
 25 x 16,5 cm
25 x 16,5 cm

Etching in oil / Aiguafort a l'oli

25 x 16,5 cm

13 d’abr. 2011

Exhibition: 5 Painting Contest Caixaltea 2011 / Exposició: 5 Concurs de Pintura Caixaltea 2011

92 x 73 cm

Work chosen for the group exhibition
Date: Wednesday 20 April to 8 May 2011
Held in the exhibition space Palau Altea. Altea
http://www.caixaltea.es

Obra escollida per a l'exposició col·lectiva
Data: del dimecres 20 d'Abril al 8 de Maig de 2011
Lloc: a l'espai expositiu Palau Altea. Altea

http://www.caixaltea.es

OBRA INCLOSA AL CATÀLEG

Sweat / El sudor

33 x 25 cm


Entregad al trabajo, compañeros, las frentes:
                   que el sudor, con su espada de sabrosos cristales,
                   con sus lentos diluvios, os hará transparentes, 
venturosos, iguales.
Miguel Hernández

Women III / Dones III

 30 x 21 cm
 30 x 21 cm
 30 x 21 cm
 30 x 21 cm
30 x 21 cm

Paths of water / Els camins de l'aigua

92 x 65 cm

Men II / Homes II

 30 x 21 cm
 30 x 21 cm
30 x 21 cm

Gallows / La forca

92 x 73 cm