21 de nov. 2010

Reflection: What is contemporary art? / Reflexió: Què és l'art contemporani?

Topic: My village / Tema: El meu poble

 92 x 73 cm

Is this picture contemporary art? maybe not. / 
Aquest quadre és art contemporani? potser que no.


Is this image contemporary art? maybe.  /  
Aquesta  imatge és art contemporani? potser que si.


What do you think about? / Tu què en penses?